Giờ lễ Nhà thờ Thánh Antôn Hồng Kông

Ghi chú: Năm 1864, các thành viên của Dòng Milanese thành lập một nhà nguyện nhỏ trên đường Banham (nay là King's College), với Thánh Anthony là người giám hộ. Năm 1875, nhà nguyện được tiếp quản bởi các tu sĩ từ Trường Cơ đốc giáo. Năm 1921, nhà nguyện được chuyển đến St. Louis Craft Institute trên Phố Thứ Ba, do Maryknoll Society quản lý. Năm 1927, các Salêdiêng đến Hồng Kông tiếp quản Học viện và bổ nhiệm Cha Galdinus Bardelli làm cha xứ.
Giờ lễ
Ngày thường: 19:15
Thứ Bảy: 20:00
Chúa Nhật: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (tiếng Anh) 18:00
direction Phản ảnh giờ lễ (một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)